SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH UDZIELA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO SYNDYKOWI MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A.❗️❗️❗️

Udostępnij:
1.5/5 - (Ilość ocen: 2)

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. skomplikowało sytuację kredytobiorców posiadających w tym banku kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą (głównie CHF, ale również USD, EUR, JPY). Upadłość automatycznie wymusiła także zmianę sposobu konstruowania roszczeń w procesach sądowych, w których stroną pozwaną jest syndyk masy upadłości. Nie ma już mowy o roszczeniach o zapłatę, które są właściwe postępowaniu upadłościowemu. W procesie cywilnym kredytobiorcy mogą wnosić jedynie roszczenia o ustalenie, w tym przede wszystkim o ustalenie nieważności umowy kredytu, które to roszczenie jest najważniejszym roszczeniem w tzw. procesach frankowych.

W jednej z nowszych spraw, w której pozew wpłynął do Sądu 11 sierpnia 2023 roku, czyli już po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Siedlcach w dniu 11 września 2023 roku wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia i zwolnił naszych Klientów z obowiązku płacenia rat kredytu do czasu zakończenia postępowania.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Sygn. akt: I C 1400/23

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.
#pzadwokaci #syndyk #zabezpieczenie