SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU PRAWOMOCNIE USTALA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO KREDYT BANK S.A.❗️❗️❗️

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym PRAWOMOCNYM wyroku uzyskanym dla naszego Klienta w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. 👍👍👍

W dniu 18 sierpnia 2023 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 października 2022 roku wydany w sprawie o sygn. akt I C 800/21, w którym Sąd I instancji ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawartej przez naszego Klienta z ówczesnym Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił jednak ww. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie roszczenia o zapłatę z uwagi na uwzględnienie podniesionego przez Santander Bank Polska S.A. zarzutu potrącenia kwot dochodzonych przez kredytobiorcę z kwotą kapitału udostępnionego przez pozwany Bank.

WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych