SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE WYDAJE DECYZJĘ O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O USTALENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU PRZECIWKO SYNDYKOWI 👏 👏 👏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Po ogłoszeniu w dniu 20 lipca 2023 roku postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. wielu sędziów wydało postanowienia o zawieszeniu w całości postępowań prowadzonych przeciwko temu bankowi. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wg naszych doświadczeń sędziowie również decydowali o zawieszeniu tych postępowań.

W prowadzonych przez nas sprawach złożyliśmy wnioski o podjęcie zawieszonych postępowań w zakresie roszczeń o ustalenie, bo te naszym zdaniem powinny być prowadzone przez sądy niezależnie od upadłości banku. Pierwsze efekty już są. W jednej ze spraw Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał właśnie postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie z udziałem syndyka pomimo wcześniejszego wydania prawomocnego postanowienia o zawieszeniu postępowania w całości 💪 💪 💪

Oby to było normą, bo tylko kontynuowanie przez sady procesów w zakresie roszczeń o ustalenie pozwoli kredytobiorcom z upadłego Getin Noble Bank S.A. w rozsądnym terminie uporać się z problemem frankowym 🙏 🙏 🙏