PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO SYNDYKOWI MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. ❗️ ❗️ ❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny, SSA Krzysztof Niezgoda, w sprawie o sygn. akt I Acz 1312/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. wydał prawomocne postanowienie, w którym oddalił w całości zażalenie syndyka na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach, I Wydział Cywilny, SSO Joanna Kraśnik – Mazurek, sygn. akt I C 1400/23, w przedmiocie udzielenia naszym Klientom zabezpieczenia polegającego na zwolnieniu ich z obowiązku płacenia rat kredytu od 11 września 2023 roku do dnia uprawomocnienia wyroku w sprawie.

Postanowienie jest wykonalne i prawomocne.

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Na marginesie warto dodać, że rzeczywiście na wschodniej ścianie Polski w sprawach prowadzonych przeciwko syndykowi sądy udzielają zabezpieczeń. To już kolejne, które uzyskaliśmy dla naszych Klientów.

#pzadwokaci #syndyk #getinnoblebank