PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sytuacja związana z restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. spowodowała obawy czy procesy przeciwko temu bankowi będą rozpoznawane i czy sądy będą wydawały postanowienia o zabezpieczeniach, czyli czy Frankowicze z Getin Noble Bank S.A. będą zwalniani przez sądy z dalszego obowiązku spłacania rat kredytu. Wydaje się, że w Wydziale Frankowym, przynajmniej na ten moment, wszystko przebiega jak należy.

W ostatnim czasie w dwóch prowadzonych przez nas sprawach, już po wydaniu decyzji o przymusowej restrukturyzacji, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienia o oddaleniu zażaleń Getin Noble Bank S.A. na wydane wcześniej postanowienia o zabezpieczeniach. Oznacza to, że postanowienia te są PRAWOMOCNE, a nasi Klienci nie muszą już płacić rat kredytu.

Co istotne, w jednej ze spraw pełnomocnik Banku żądał umorzenia postępowania zabezpieczającego, względnie odrzucenia naszego wniosku z uwagi na jego niedopuszczalność, powołując się na art. 135 ust. 1 i 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Sąd nie podzielił tej argumentacji.

I sprawa: XXVIII C 18106/21, XXVIII Cz 1555/22

II sprawa: XXVIII C 13206/21, XXVIII Cz 274/22