PRAWOMOCNA WYGRANA Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ❗️❗️❗️ UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF NIEWAŻNA 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dawno nie informowaliśmy o naszych sukcesach, ale spokojnie – na tym froncie nic się nie zmienia i niemal każdego dnia uzyskujemy dla naszych Klientów korzystne wyroki sądów. Z opóźnieniem informujemy, że w dniu 28 września 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Bogdana Świerczakowskiego, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt V ACa 933/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Monika Włodarczyk, z dnia 17 sierpnia 2021 roku, w którym Sąd I instancji:

↪️ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta przez naszego Klienta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest NIEWAŻNA,
↪️ zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 103.643,83 PLN i prawie 46.481,16 CHF,
↪️ obciążył pozwany Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Niestety Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie odsetek ustawowych za czas opóźnienia i zasądził te odsetki od momentu złożenia przez Powoda oświadczenia o skutkach nieważności Umowy kredytu do dnia 27 września 2022 roku 🤬🤬🤬 Dodatkowo został uwzględniony zarzut zatrzymania podniesiony przez pozwany Bank.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci