PRAWOMOCNA WYGRANA Z DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. ⚖️ ⚖️ ⚖️ UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF Z 2008 ROKU NIEWAŻNA❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 20 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 627/21, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Marcin Polakowski, sygn. akt II C 532/20 [pisaliśmy o tym tutaj 👉 https://pzadwokaci.pl/wygrana-z-deutsche-bank-umowa-denominowana-do-chf-niewazna/]:

✅ ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta w 2008 roku przez naszych Klientów jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 373.519,22 PLN wraz z odsetkami od momentu złożenia oświadczenia w I instancji do momentu zarzutu zatrzymania,
✅ obciążył Deutsche Bank Polska S.A. kosztami procesu w całości.

Klienci byli ponownie pouczeni w Sądzi II instancji o skutkach nieważności, ale wywalczyliśmy odsetki ustawowe za czas opóźnienia od pouczenia przed Sądem I instancji, chociaż nie było to pouczenie pochodzące od Sądu, tylko od nas jako pełnomocników.

Rozwiewając wątpliwości – wartość przedmiotu sporu samych oddalonych odsetek jest zbyt niska na skargę kasacyjną, nad czym ubolewamy.

W tej sprawie apelację wnosiliśmy także my jako pełnomocnicy kredytobiorców, ponieważ Sąd I instancji oddalił roszczenie o zwrot wpłaconych przez kredytobiorców rat, które były starsze niż 10 lat do momentu złożenia pozwu, wskazując na ich przedawnienie. Przekonaliśmy Sąd II instancji, że obecnie ugruntowana jest linia orzecznicza, zgodnie z którą termin przedawnienia dla konsumenta rozpoczyna bieg od momentu, w którym dowiedział się on o możliwości kwestionowania ważności umowy kredytu.

Ciekawostki:

📌 Pozew wpłynął do Sądu w lutym 2020 roku, co oznacza, że sprawa trwała niewiele ponad 2 lata. Na warunki warszawskie i fakt, że sprawa nie była rozpoznawana w I instancji w tzw. Wydziale Frankowym, tylko w II Wydziale Cywilnym, jest to termin ekspresowy.
📌 Jeden z kredytobiorców był obcokrajowcem.
📌 W sprawie odbyły się 2 rozprawy łącznie – jedna w I instancji i jedna w II instancji.
📌 Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci