PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE 👏 👏 👏

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Piękne rozpoczęcie tego tygodnia 🤩 Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Tomasz Pałdyna, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., sygn. akt VI ACa 1210/23, wydał PRAWOMOCNY i WYKONALNY WYROK, w którym co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2887/20, SSR del. Anna Kiełek, z dnia 29 kwietnia 2022 roku, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił, że Umowa kredytu z 2006 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 133.334,14 PLN,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 4.608,21 CHF,
✅ zasądził od Banku Millenium S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pierwotnie odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od 28 maja 2020 roku do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank Millennium S.A., co spowodowało skrócenie okresu odsetkowego.

W sprawie funkcjonowało postanowienie o zabezpieczeniu, które zostało wydane na etapie postępowania apelacyjnego.

Sprawa w toku jej trwania była przydzielona do referatów aż 5 sędziów – 3 w I instancji i 2 w II instancji. Pozew wpłynął do Sądu w lutym 2020 roku.

WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci