PODWÓJNA WYGRANA – PADAJĄ UMOWY BANKU MILLENNIUM S.A. I MBANK S.A. 💪 💪 💪

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Śmiało możemy napisać, że niemal codziennie w naszej kancelarii wygrywamy sprawę. Czasami zdarza się, że wyroków jednego dnia mamy kilka, cóż klęska urodzaju 🤷🏻‍♀️🤷🏻 Tak też było 14 grudnia 2023 roku, kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wydał 2 wyroki w prowadzonych przez nas sprawach – przeciwko Bankowi Millennium S.A. i mBank S.A.

Sprawa o sygn. akt II C 282/21:

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w składzie SSO Kamila Paluszkiewicz-Brolska:

🔥 ustalił nieważność Umowy kredytu mBank S.A. z 2008 roku,

🔥 zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powoda kwotę 218.978,24 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2021 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,

🔥 mBank S.A. został obciążony kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w lutym 2021 roku. Raz zmienił się sędzia rozpoznający sprawę. Odbyły się 2 rozprawy.

Sprawa o sygn. akt XXVIII C 7032/21:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie SSO Paweł Krekora:

🔥 ustalił nieważność Umowy kredytu Banku Millennium S.A. z 2007 roku,

🔥 zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwotę 217.264,78 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2021 roku (dwa tygodnie po doręczeniu odpisu pozwu) do dnia zapłaty,

🔥 Bank Millennium S.A. został obciążony kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w czerwcu 2021 roku. Odbyły się 2 rozprawy.

Sprawy prowadziły adw. Katarzyna Kozak i adw. Karolina Pilawska.

Wyroki są nieprawomocne.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych