PIĘĆ LAT OCZEKIWANIA NA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU ❗️❗️❗️

polbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Anna Ogińska – Łągiewka, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt XXV C 2784/18, w dniu 28 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty:
🟡 363.533,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 października 2018 roku do dnia zapłaty,
🟡 976,68 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopada 2020 roku do dnia zapłaty,
🟡 94.037,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu w grudniu 2018 roku, co oznacza, że aż 5 lat zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Sąd zasądził kredytobiorcy odsetki za okres po upływie dwóch tygodni od doręczenia pozwu i modyfikacji. Na datę wydania wyroku w I instancji wynoszą one ponad 180 tys. PLN, więc z pewnością rekompensują naszemu Klientowi czas oczekiwania na wyrok.

Sprawę prowadził adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych