NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU 💪💪💪

UMOWA KREDYTU DAWNEGO EFG EUROBANK ERGASIAS NIEWAŻNA
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

WYGRANA W ROK OD ZŁOŻENIA POZWU I TO W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE❗️❗️❗️

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w osobie SSO Katarzyny Sałaj – Alechno, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 230/21, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 137.718,50 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 20 maja 2021 roku, czyli od doręczneia odpisu pozwu,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych