NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU W PÓŁ ROKU OD ZŁOŻENIA POZWU❗️❗️❗️100 % WYGRANA KREDYTOBIORCÓW 💪 💪 💪

Udostępnij:
4.5/5 - (Ilość ocen: 2)

To się nazywa ekspresowe tempo 🤩 W dniu 17 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Mariusz Metera, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt I C 1673/23, po przeprowadzeniu rozprawy od razu wydał wyrok, w którym w 100 % uwzględnił zgłoszone przez nas w imieniu kredytobiorców roszczenia:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych Klientów kwoty: 107.967,35 PLN i 68.476,22 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu 15 grudnia 2022 roku, co oznacza, że ekspresowe 6 miesięcy zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci