NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU W 8 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA POZWU❗️❗️❗️SĄD ZASĄDZA WSZYSTKIE ODSETKI I NIE UWZGLĘDNIA ZARZUTU ZATRZYMANIA 💪 💪 💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Katarzyna Pilawska z kwiatami

Pięknie rozpoczął się dzisiejszy dzień 🤩 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Mariusz Metera, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 2207/22, po przeprowadzeniu rozprawy od razu wydał wyrok, w którym w 100 % uwzględnił zgłoszone przez nas roszczenia:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty: 195.952,86 PLN i 53.819,23 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu,
✅ nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez Bank,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu 27 września 2022 roku, co oznacza, że 8 miesięcy zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców.

Radość i łzy w oczach Klientów – nie do opisania. Dziękujemy naszym wspaniałym Klientom za piękne kwiaty 🌸🌸🌸

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci