NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU ❗️❗️❗️

polbank
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Błażej Domagała, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt III C 2301/22, w dniu 3 listopada 2023 roku wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty: 36.187,01 PLN i 30.381,97 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 marca 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu 6 września 2022 roku, co oznacza, że ok. 14 miesięcy zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci