NAJSZYBSZY WYROK „FRANKOWY” W HISTORII KANCELARII 🔥🔥🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny, sędzia Elżbieta Sadowska – Augustyniak, w dniu 17 listopada 2023 roku w sprawie o sygn. akt I C 372/23, z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydal wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2008 roku jest nieważna,
👉 zasądził od pozwanego Santander Consumer Bank S.A. łącznie na rzecz Powodów kwotę 242.347,88 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 września 2023 roku do dnia zapłaty,
👉 zasądził od pozwanego Santander Consumer Bank S.A. na rzecz Powodów kwotę 10.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu pod koniec lipca 2023 roku. W tym czasie odbyły się 2 rozprawy. Błyskawiczne tempo Sądu🤩🤩🤩

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.
Wyrok jest nieprawomocny.
#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych