Mec. Katarzyna Kozak gościem programu „Zawsze na Temat” w TVP 3 Warszawa

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W ubiegłym tygodniu mec. Katarzyna Kozak była gościem programu „Zawsze na Temat” w TVP 3 Warszawa, gdzie razem rozmawiała o wakacjach kredytowych na 2024 roku przyjętych przez rząd.

Wakacje kredytowe w 2024 roku są przewidziane dla kredytobiorców, którzy:

✅ posiadają kredyt hipoteczny w złotych polskich, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln PLN,
✅ ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (wskaźnik RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 % dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,
✅ zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku oraz w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć od 1 maja 2024 roku w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia