Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Lista warunków, które trzeba spełnić

kto-nie-moze-oglosic-upadlosci-konsumenckiej-lista-warunkow
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Zobacz, kto może skorzystać z takiej procedury, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką? Lista warunków

Warto wiedzieć, co to jest upadłość konsumencka i kogo może dotyczyć postępowanie upadłościowe. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać.

  • Upadłość konsumencka jest dostępna dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących firm.
  • Mogą z niej skorzystać osoby niewypłacalne od co najmniej 3 miesięcy.
  • Dostęp do postępowania upadłościowego mają wyłącznie dłużnicy, którzy nie wnioskowali o nie przez ostatnie 10 lat.
  • W ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie przeszkadza brak majątku dłużnika.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Wyjaśniamy

Niewypłacalność wskutek niedbalstwa — czy wpływa na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Obecnie upadłość konsumencką może ogłosić także osoba, która doprowadziła do niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania. Przepisy w tym zakresie zmieniły się podczas pandemii koronawirusa.

Prowadzenie działalności gospodarczej a upadłość konsumencka

Co do zasady upadłość konsumencka jest dostępna wyłącznie dla osób nieprowadzących firm. Przepisy prawa upadłościowego nie wykluczają jednak rozpoczęcia działalności gospodarczej już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Założenie firmy w toku postępowania nie powinno skutkować negatywnymi konsekwencjami dla upadłego.

Ogłoszenie upadłości podczas zawieszenia działalności firmy — możliwe czy nie?

Zawieszenie działalności nie uprawnia do ogłoszenia niewypłacalności. Aby mieć możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, należy trwale zamknąć firmę.

Dla przedsiębiorców jest natomiast dostępna upadłość działalności gospodarczej.

Bycie wspólnikiem osobowych spółek handlowych a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić:

  • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółce jawnej lub partnerskiej,
  • komplementariusze w spółce komandytowej,
  • odpowiedzialni komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych.
  • komandytariusze i akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadający jak komplementariusze.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest więc dostępne dla wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Wysokość długu — czy wpływa na możliwość ogłoszenia upadłości?

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej nie wskazują minimalnej ani maksymalnej kwoty zadłużenia, która może stać się przesłanką do skorzystania postępowania upadłościowego.

Warto także wiedzieć, że sąd w toku postępowania upadłościowego weryfikuje stan majątkowy dłużnika. Osoba zadłużona musi wykazać cały swój majątek, który powinien zostać uwzględniony podczas tworzenia planu spłaty wierzycieli. Jeśli ukryje część swoich dóbr, nie będzie mogła ogłosić upadłości.

Ile razy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Nie ma żadnego limitu jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie można jednak korzystać z tej procedury częściej niż co 10 lat.

Gdzie szukać pomocy z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

W przypadku postępowania upadłościowego pomoc doświadczonego prawnika jest bardzo cenna. Jest tak dlatego, że jest to procedura skomplikowana i wymagająca wielu formalności.

Prawnik pomoże Ci w ustaleniu, czy możesz ogłosić niewypłacalność. Wesprze również w toku postępowania upadłościowego — na dalszych etapach, takich jak złożenie wniosku czy plan spłaty wierzycieli.

Kancelaria PZ Adwokaci z pełnym profesjonalizmem przeprowadzi Cię przez cały proces postępowania przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Dzięki temu zwiększasz swoje szanse na szybkie i skuteczne pozbycie się zadłużenia.

Czynniki uniemożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej — podsumowanie

Podstawowym czynnikiem, który wyklucza ogłoszenie upadłości, jest brak stanu niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące. Taka procedura nie jest także dostępna dla przedsiębiorców oraz wspólników osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem.