KOLEJNY WYROK NA ZAKOŃCZENIE TYGODNIA 📣 📣 📣

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Jeżeli myśleliście Państwo, że nie poinformujemy dziś o żadnym wyroku Sądu, który uzyskaliśmy dla naszego Klienta, to się grubo myliliście 😅

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył nam wyrok wydany w dniu 16 stycznia 2024 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Ewa Pawłowska, sygn. akt XXVIII C 16005/22:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego – GE Money Bank S. A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna,
✅ zasądził od pozwanego Bank BPH S. A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszej Klientki kwotę 344.941,60 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a. od kwoty 297.411,60 PLN od dnia 20 marca 2023 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
b. od kwoty 47.530,00 PLN od dnia 28 sierpnia 2023 roku (doręczenie odpisu modyfikacji powództwa) do dnia zapłaty,

✅ obciążył pozwany Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku kosztami procesu w całości.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych