KOLEJNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK S.A. 🔥🔥🔥 SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM 1.700.000,00 PLN ❗️❗️❗️

KOLEJNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK S.A.
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z nieskrywanym zadowoleniem donosimy o kolejnym  wyroku naszej Kancelarii dot. umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez naszych Klientów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Monika Włodarczyk, w dniu 20 maja 2022 roku, w sprawie o sygn. akt IV C 2036/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wydał wyrok, w którym:

📌ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w styczniu 2008 roku jest nieważna,
📌 zasądził na rzecz naszych Klientów 1.725.317,21 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 15 dnia po doręczeniu odpisu pozwu aż do dnia zapłaty,
📌 obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości i zasądził kredytobiorcom 15.000,00 PLN.

W ustnym motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał:

✅ Powodowie mają interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytu,
✅ Bank miał dowolność w kształtowaniu kursu CHF – przy uruchomieniu kredytu i przy spłacie, zaś twierdzenie, że był to kurs rynkowy nie ma żadnego znaczenia dla oceny roszczeń kredytobiorców,
✅ Bank nie wytłumaczył Powodom ekonomicznych konsekwencji zawarcia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF,
✅ Bank nie poinformował Powodów o ryzyku kursowym związanym z zawarciem tego rodzaju umowy kredytu,
✅ po usunięciu z umowy kredytu niedozwolonych postanowień umownych umowy kredytu nie da się utrzymać w mocy, dlatego należy orzec o jej nieważności.

Sprawa wpłynęła do Sadu w lutym 2021 roku, co oznacza, że w I instancji trwała rok i 3 miesiące. Na warunki Sądu Okręgowego w warszawie jest to ekspresowy wyrok.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci