KOLEJNY PRAWMOCNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK S.A. 🔥🥇🔥🥇🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z nieskrywanym zadowoleniem donosimy o kolejnym PRAWOMOCNYM wyroku naszej Kancelarii dot. umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez naszych Klientów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Jacek Sadomski, w dniu 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie o sygn. akt VI ACa 657/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ODDALIŁ APELACJĘ mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Tomasz Gal, wydanego w dniu 12 lipca 2021 roku (pisaliśmy o tym tutaj ➡️ https://pzadwokaci.pl/kolejna-umowa-mbank-s-a-niewazna/), w którym:

📌ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w styczniu 2007 roku jest nieważna,
📌 zasądził na rzecz naszych Klientów 638.248,71 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 7 października 2021 roku do dnia zapłaty,
📌 obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w Warszawie obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję w wysokości 8.100,00 PLN.

OZNACZA TO, ŻE WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY 🚀🚀🚀

Sygn. akt I instancji: XXV C 1557/20
Sygn. akt II instancji VI ACa 657/21

Wyrok jest prawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych