Tym razem sprawa dotyczy Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, czyli banku znajdującego się aktualnie w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Opublikowane niedawno Sprawozdanie finansowe tego Banku za 2020 rok pokazuje zwiększenie straty o ponad 400 % w stosunku do roku ubiegłego (2019).

Postanowienie sądu cieszy zatem potrójnie, bo interesy naszego Klienta są w pełni zabezpieczone!