KOLEJNE PYTANIE POLSKIEGO SĄDU DO TSUE❗️❗️❗️TYM RAZEM O ZASADNOŚĆ ODBIERANIA OD KREDYTOBIORCÓW OŚWIADCZEŃ O SKUTKACH NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU I WPŁYW TYCH OŚWIADCZEŃ NA ROSZCZENIE ODSETKOWE FRANKOWICZA

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Postanowieniem z 27 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w osobie SSR del. Michała Maja, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1848/21, skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie odnoszące się do odbieranych przez sądy od kredytobiorców oświadczeń o świadomości skutków nieważności umowy kredytu i powiązania tych oświadczeń z terminem naliczania odsetek ustawowych za czas opóźnienia należnych Frankowiczowi od banku.

Artykuł na ten temat z komentarzem adw. Karoliny Pilawskiej opublikowała Rzeczpospolita.

Treść pytania:

Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz zasady skuteczności i równoważności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą:

  1. konsument nie może skutecznie dochodzić od przedsiębiorcy roszczeń wynikających z zawarcia w umowie nieuczciwych warunków, dopóki nie złoży oświadczenia, że nie zgadza się̨ na utrzymanie w mocy nieuczciwych warunków umownych, zgadza się̨ na wyłączenie ich stosowania oraz rozumie i akceptuje wynikające z tego konsekwencje, obejmujące potencjalnie nieważność całej umowy,
  2. konsument nie może skutecznie dochodzić od przedsiębiorcy zwrotu świadczenia nienależnego spełnionego na podstawie nieuczciwych warunków umownych, dopóki nie złoży powyższego świadczenia,
  3. roszczenie konsumenta o zwrot świadczenia nienależnego spełnionego na podstawie nieuczciwych warunków umownych nie jest wymagalne, dopóki nie złoży powyższego świadczenia,
  4. przedsiębiorca nie ma wobec konsumenta obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, dopóki nie zapozna się z powyższym oświadczeniem konsumenta.

 

Artykuł w wersji online: https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37885361-niewazne-umowy-kredytowe-a-zwrot-wplat-tsue-odpowie-na-watpliwosci-frankowiczow.