KOLEJNE DWIE WYGRANE SPRAWY Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.

KOLEJNE DWIE WYGRANE SPRAWY Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wczoraj zakończyliśmy w I instancji kolejne dwie sprawy naszych Klientów prowadzone przeciwko Bankowi Millennium S.A. Sprawy z kategorii „starych”, rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sprawa 1 o sygn. akt IV C 429/21:

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Karol Smaga:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z dnia 2008 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów 377.097,88 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty,
🎯 obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawa 2 o sygn. akt II C 860/19:

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z 2007 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 102.404,17 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 81.957,57 PLN od dnia 10 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty, zaś od kwoty 20.446,60 PLN od dnia 11 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty,
🎯 obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawy prowadziły: adw. Karolina Pilawska, apl. adw. Emilia Tomanek i apl. radc. Dominika Wicik.

Wyroki są nieprawomocne.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych