KOLEJNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. 💪 💪 💪

millennium
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Dorota Stokowska – Komorowska, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., sygn. akt XXVIII C 15797/23, w dniu 25 stycznia 2024 roku wydał wyrok, w którym:

🎯 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów: kwotę 177.440,27 PLN (tak jak w pozwie) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 33.524,00 CHF (tak jak w modyfikacji powództwa) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 27 listopada 2021 roku do dnia zapłaty,
🎯 ustalił, że Bank Millennium S.A. poniesie koszty procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu pod koniec września 2019 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała ponad 4 lata. W sprawie najpierw 3 razy odwołano termin rozprawy, faktycznie odbyła się 1 rozprawa, a wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. Za czas oczekiwania Sąd zasądził naszym Klientom odsetki za opóźnienie w wysokości ponad 63 tys. PLN i ponad 8 tys. CHF (na dzień wydania wyroku w I instancji, odsetki cały czas są naliczane)❗️❗️❗️

Radość Klientów mówi sama za siebie 😁

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych