KOLEJNA WYGRANA 🔥🔥🔥 TYM RAZEM UMOWA DAWNEGO BPH. S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, AKTUALNIE PEKAO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 💪💪💪

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Joanna Karczewska, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 3422/21, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2006 roku jest NIEWAŻNA,

✅ zasądził od Pekao S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 212.242,02 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2022 roku (pouczenie) do dnia zapłaty,

✅ obciążył Pekao S.A. kosztami procesu w całości.

Z ciekawostek:

ℹ️ pozew wpłynął do Sądu w kwietniu 2021 roku,

ℹ️ w sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę,

ℹ️ wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po uruchomieniu przez nas „Pakietu Awanturnika” 🙃

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych