KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU BANKU MILLENNIUM S.A.!!! 🔝 🔥🔝 🔥🔝 WYGRANA KREDYTOBIORCY W ROCZNICĘ ZŁOŻENIA POZWU 🔥 🔥🔥

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Joanna Dalba – Sobczyńska, w dniu 4 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz Powódki: 25.097,43 PLN oraz 57.544,93 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia doręczenia pozwu do banku,
✅ obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN).

Z ciekawostek:

📌  Brak zarzutu zatrzymania i potrącenia,
📌  Odsetki ustawowe za czas opóźnienia od daty doręczenia odpisu pozwu,
📌  Wyrok zapadł w rocznicę złożenia pozwu.

Sygn. akt: XXVIII C 5349/21.
Wyrok jest nieprawomocny.