KLIENT BPH S.A. ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU PŁACENIA RAT KREDYTU FRANKOWEGO!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Kolejni nasi Klienci nie muszą już płacić rat kredytu. Tym razem sprawa dotyczy umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku (obecnie: Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku).

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w osobie SSR del. Tomasza Leszczyńskiego (Przewodniczący Wydziału) w dniu 9 czerwca 2021 roku w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6693/21, wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, na mocy którego zwolnił Powodów z obowiązku uiszczania rat kapitałowo – odsetkowych na rzecz Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie.

W kontekście sytuacji finansowej Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie takie zabezpieczenie cieszy podwójnie!