Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

ile-trwa-upadlosc-konsumencka-bez-majatku
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

Upadłość konsumencka to procedura, z której korzysta coraz więcej osób. Sporo dłużników zastanawia się, czy można ją ogłosić, nie mając żadnych dóbr. Zobacz, czy jest to możliwe i ile trwa upadłość konsumencka bez majątku.

Upadłość konsumencka bez majątku — czym jest?

Upadłość konsumencka bez majątku polega na ogłoszeniu niewypłacalności przez osobę fizyczną. Wymaga ona ustalenia planu spłaty wierzycieli w celu pozbycia się części lub całości zobowiązań upadłego. Zgodnie z przepisami w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie przeszkadza brak majątku dłużnika.

Art. 491(7) ust. 1 ustawy prawo upadłościowe stwierdza, że: w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką bez majątku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dostępne dla dłużników, którzy:

  • nie prowadzą firmy (są konsumentami — osobami fizycznymi),
  • są niewypłacalni, czyli utracili płynność finansową przez co najmniej 3 miesiące,
  • nie wnioskowali o upadłość w ciągu ostatnich 10 lat.

Upadłość konsumencką bez majątku można ogłosić nawet wtedy, gdy osoba zadłużona nie ma wystarczających środków finansowych, aby pokryć koszty związane z postępowaniem upadłościowym.

Nie ma także znaczenia, z jakiego powodu dłużnik stał się niewypłacalny.

Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika — wyjątki

Nie zawsze postępowanie upadłościowe może zostać rozpoczęte. Jednym z wyjątków jest ten, w którym zadłużony celowo pozbył się majątku, aby uniknąć jego spieniężenia w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd zawsze rozpoczyna od sprawdzenia, czy zadłużony rzeczywiście nie posiada majątku. Jeśli okaże się, że w roku poprzedzającym złożenie wniosku przepisał on swoje mieszkanie lub dom np. na rzecz dziecka, taka darowizna będzie bezskuteczna w świetle prawa. Syndyk włączy darowaną nieruchomość do masy upadłościowej.

Sąd może również wydać decyzję o wyłącznie tymczasowym umorzeniu długów. Jest to dopuszczalne, jeśli istnieje szansa, że dłużnik w określonym czasie odzyska zdolność do spłaty zadłużenia. Może to nastąpić np. wskutek odzyskania zdrowia i powrotu do pracy lub otrzymania spadku.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Warto wiedzieć, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Standardowe postępowanie upadłościowe może zająć nawet kilka lat. Natomiast brak kapitału dłużnika znacznie skraca procedurę. Upadłość konsumencka bez majątku, czyli bez licytacji masy upadłości, zwykle trwa 36 miesięcy. Trzeba do tego doliczyć czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku przez sąd.

Posiedzenie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pierwszy etap postępowania upadłościowego składa się głównie z formalności. Obejmuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i oczekiwanie na rozpoznanie wniosku przez sąd. Dłużnik niemający żadnego majątku powinien zadbać o to, by szczegółowo przedstawić swoją sytuację i powody niewypłacalności.

Zwykle od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości mijają średnio 3-4 miesiące.

Likwidacja masy upadłościowej przez syndyka

Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie zawiadamia o tym wierzycieli dłużnika. Informuje także o sprawie komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu oraz małżonka upadłego.

Od momentu zgłoszenia upadłości w bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie syndykowi wierzytelności.

Stworzenie planu spłaty wierzycieli

W większości przypadków plan spłaty wierzycieli jest realizowany przez okres 36 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach sąd może wydłużyć lub skrócić termin spłaty. Może go także modyfikować, gdy sytuacja majątkowa upadłego się poprawi.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku — gdzie szukać pomocy?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służące umorzeniu zobowiązań upadłego może być bardzo pomocne. Taka procedura jest jednak dość skomplikowana, dlatego wsparcie doświadczonego prawnika może być niezbędne.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przypadku upadłości konsumenckiej, PZ Adwokaci sprawnie przeprowadzą Cię przez proces upadłościowy. Warto skorzystać z merytorycznego wsparcia, by szybko i na korzystnych warunkach pozbyć się zadłużenia.

Długość trwania upadłości konsumenckiej bez majątku — podsumowanie

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Właściwe postępowanie upadłościowe zajmuje zwykle co najmniej 36 miesięcy.

Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, cała procedura odbywa się znacznie szybciej niż standardowo, gdyż nie bierze się pod uwagę etapu spieniężania dóbr zadłużonego.

Warto skorzystać z pomocy prawnika w ogłoszeniu upadłości, by zapewnić sobie profesjonalne wsparcie na każdym etapie.