Ile kosztuje podział majątku u adwokata?

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Ile kosztuje podział majątku u adwokata? Taka procedura po rozwodzie to skomplikowana i często kosztowna sprawa. Podział majątku można przeprowadzić poprzez umowę lub drogą sądową. Koszty tego procesu zależą od zgodności stron co do sposobu podziału oraz od wysokości opłat notarialnych lub honorarium adwokata reprezentującego strony. Ile kosztuje sprawa o podział majątku, jakie są modele rozliczeń oraz jakie dodatkowe koszty mogą się pojawić podczas tego procesu?

Koszt podziału majątku u adwokata

Podział majątku może wiązać się z różnymi kosztami, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz indywidualnych stawek. Ile bierze adwokat za podział majątku? W Polsce koszty te mogą się znacznie różnić, ale zwykle obejmują one opłaty za poradę prawną, sporządzenie pism procesowych, reprezentację przed sądem oraz ewentualne koszty biegłych sądowych. Prawnik Warszawa może pobierać opłaty na różne sposoby. 

  • Stawka godzinowa

Wielu adwokatów pobiera wynagrodzenie na podstawie liczby godzin poświęconych na sprawę. Godzinowa opłata za podział majątku może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za godzinę. Zwykle w większych miastach stawki są wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

  • Opłata stała

Niektórzy adwokaci oferują stały koszty podziału majątku – za całą sprawę. Jest to preferowane rozwiązanie, gdy rozmiar i złożoność majątku są znane i nie przewiduje się niespodzianek podczas procesu. Tego typu rozliczenie może być korzystniejsze dla klienta.

  • Opłata „Success fee”

W pewnych sytuacjach możliwe jest ustalenie opłaty „sukcesowej”, czyli procentu od wartości podzielonego majątku. Jest to model, który może być atrakcyjny dla klientów niemających możliwości natychmiastowego pokrycia kosztów.

Dodatkowe koszty

Podczas procesu podziału majątku mogą pojawić się różne dodatkowe koszty, które warto uwzględnić.

  • Koszty sądowe podziału majątku

Jeśli podział majątku odbywa się na drodze sądowej, koszty sądowe przy podziale majątku za wniesienie wniosku wynoszą 1000 zł w przypadku sporu lub 300 zł, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału.

  • Koszty biegłego podziału majątku

W sytuacji, gdy wartość majątku jest sporna, sąd może zdecydować o powołaniu biegłego rzeczoznawcy. Kto płaci za biegłego przy podziale majątku? Koszty związane z opinią biegłego są dzielone między strony, a w przypadku przewyższenia zaliczek mogą być dodatkowo rozliczane przez sąd​.

  • Opłaty notarialne podział majątku

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, umowny podział majątku musi być zatwierdzony przez notariusza. Opłaty notarialne przy podziale majątku są zależne od wartości dorobku i mogą wynosić od 100 zł do 10 000 zł, zgodnie z taksą notarialną​.

Biegły – kto uiszcza opłatę?

Kto płaci za biegłego przy podziale majątku? Koszty związane z powołaniem biegłego rzeczoznawcy są w większości przypadków dzielone równo między obie strony postępowania. W przypadku powołania rzeczoznawcy przez jedną ze stron – to ona w całości pokrywa koszty ekspertyzy. Sąd może jednak w orzeczeniu końcowym zdecydować o innym podziale kosztów, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, np. brak środków na dokonanie zapłaty u jednej ze stron.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

Jak to się ma w przypadku opłaty sądowej – kto płaci za sprawę o podział majątku? Z reguły koszty związane z podziałem majątku są dzielone między małżonków. Każda ze stron ponosi połowę kosztów sądowych i notarialnych. 

Podsumowanie

Wiemy już, ile kosztuje podział majątku u adwokata – może być to proces skomplikowany i kosztowny, jednak skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej może go znacznie ułatwić i przyspieszyć. Warto dokładnie omówić z adwokatem potencjalny koszt podziału majątku i modele rozliczeń, aby uniknąć niespodzianek finansowych. Pamiętaj, że dobrze zorganizowany proces podziału majątku może zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas i stres związany z rozwodem.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią Pilawska Zorski Adwokaci, aby uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach związanych z podziałem majątku. Więcej informacji na temat naszych usług znajdziesz na stronach: