Ile kosztuje upadłość konsumencka? Wyliczamy koszty postępowania upadłościowego

ile-kosztuje-upadlosc-konsumencka-koszty-upadlosci
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Upadłość konsumencka może być sposobem na uwolnienie się od długów. Na tę procedurę decydują się osoby, które nie są w stanie uregulować zobowiązań wobec wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ostatecznie przełożyć się nawet na częściowe lub całkowite umorzenie długów. A ile kosztuje upadłość konsumencka? Wyjaśniamy.

Co oznacza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces oddłużania osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna. Jest on realizowany najczęściej na wniosek samego dłużnika, po zatwierdzeniu go przez właściwy sąd upadłościowy.

Gdy dana osoba ogłosi upadłość konsumencką:

 • powoływany jest syndyk, który likwiduje majątek niewypłacalnego dłużnika i, jeśli to możliwe, ustala plan spłaty wierzycieli;
 • traci cały swój majątek (ale w sposób niepozbawiający jej podstawowych środków do życia czy „dachu nad głową”) i — na czas trwania postępowania — możliwość zaciągania nowych zobowiązań finansowych;
 • jeśli to możliwe, przystępuje się do ustalenia planu spłaty wierzycieli, który upadły musi realizować przez określony czas; po jego zakończeniu najczęściej następuje umorzenie pozostałych zobowiązań.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje?

Upadłość konsumencka nie jest zupełnie darmowa. Przy przeprowadzeniu tego procesu pojawiają się wydatki. Pokrycie kosztów postępowania upadłościowego co do zasady spoczywa na upadłym, a łączna wysokość opłat jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania sprawy.

Co się składa na koszty postępowania upadłościowego?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Na ostateczną sumę składają się trzy podstawowe elementy:

 • koszty formalne, których poniesienia wymaga sąd;
 • wydatki związane z działaniami syndyka;
 • wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi w tym procesie.

Koszty stałe postępowania upadłościowego

Podstawowa odpowiedź na pytanie o to, ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mogłaby brzmieć: 30 zł. Tyle wynosi bowiem opłata sądowa od wniosku o upadłość. Potwierdzenie jej wniesienia należy załączyć do dokumentów składanych do sądu. W innym przypadku sprawa nie zostanie w ogóle rozpatrzona.

Koszty pomocy prawnej

W większości postępowań o upadłość konsumencką potrzebna jest pomoc prawnika. To on może m.in.:

 • przeanalizować sytuację dłużnika i ocenić, czy upadłość konsumencka to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie;
 • pomóc skompletować dokumentację dla sądu, która potwierdzi trudną sytuację finansową;
 • wesprzeć w bezbłędnym sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w taki sposób, aby sąd wydał możliwie najkorzystniejsze dla dłużnika postanowienie (np. ustalił krótki plan spłaty wierzycieli);
 • reprezentować upadłego przed sądem i wesprzeć go przy współpracy z syndykiem — np. zadbać o zwolnienie części osiąganego dochodu z zajęcia albo uzyskanie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Wsparcie eksperta daje wielu klientom poczucie bezpieczeństwa i tego, że ich interesy są dobrze reprezentowane. Często pozwala też skrócić czas postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej do minimum i doprowadzić do umorzenia dużej części zobowiązań. To zatem inwestycja, która może się opłacać.

Ile kosztuje upadłość konsumencka w kontekście wynagrodzenia prawnika? Jest ono ustalane adekwatnie do sytuacji upadłego i złożoności sprawy. Najczęściej trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie kilku tysięcy złotych.

Koszty syndyka

Wydatki mogą być też związane z samym postępowaniem upadłościowym, prowadzonym przez osobę powołaną na funkcję syndyka. Co istotne to, ile wynosi wynagrodzenie syndyka jest regulowane przez przepisy prawa. Zgodnie z nimi, koszty syndyka mogą wynieść od 1/4 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zyski w IV kwartale poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2023 r. ta kwota wynosiła 6732,95 zł. W szczególnych przypadkach może to być czterokrotność tej sumy, jednak zdarza się to bardzo rzadko.

Kosztów tych nie trzeba ponosić już w momencie, gdy ogłasza się upadłość konsumencką. Mogą one zostać tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa i włączone w ustalenia planu spłaty.

Koszty postępowania upadłościowego nie zawsze są stałe

Nie da się wskazać bezwzględnie, ile kosztuje upadłość konsumencka. Ta kwota będzie uzależniona przede wszystkim od:

 • liczby wierzycieli i wielkości długów spoczywających na upadłym;
 • wielkości majątku, który podlega likwidacji i stopnia komplikacji jego upłynnienia (wyższe koszty upadłości konsumenckiej mogą się pojawić np. przy konieczności sprzedaży nieruchomości);
 • tego, czy upadły zdecyduje się na obsługę wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez prawnika.

Wysokość kosztów ogłoszenia upadłości konsumenckiej można spróbować oszacować np. podczas konsultacji z prawnikiem.

Na kim spoczywa obowiązek zapłaty za postępowanie upadłościowe?

Zarówno opłata sądowa, jak i wynagrodzenie syndyka oraz pozostałe koszty upadłości konsumenckiej spoczywają na osobie, która ją ogłasza. Najczęściej są one pobierane z masy upadłościowej lub włączane do planu spłaty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może jednak zadecydować o umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji koszty postępowania związanego z upadłością konsumencką zostaną w całości pokryte przez Skarb Państwa. Natomiast koszty obsługi prawnej nie podlegają takiemu umorzeniu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a jej opłacalność — czy to się opłaca?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się opłacać, jeśli dłużnik znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, a jego niespłacone zobowiązania są bardzo wysokie. Wysokość kosztów postępowania może być znacznie niższa niż tych związanych z ciągnącymi się latami postępowaniami komorniczymi i stale narastającymi odsetkami. Oddłużenie może natomiast stać się faktem w ciągu kilku lat.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej — podsumowujemy koszty całościowe

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy ponieść określone koszty. Składają się na nie:

 • koszty sądowe (opłata sądowa 30 zł za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej);
 • wynagrodzenie syndyka (najczęściej od ok. 1700 do 13 600 zł — adekwatnie do danych GUS za ostatni kwartał roku poprzedzającego);
 • koszty obsługi prawnej (kilka tys. zł).

Warto pamiętać, że choć koszty obsługi prawnej nie są obowiązkowe, stanowią inwestycję w sprawne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania. Pomoc prawnika jest dla wielu osób nieoceniona i pozwala bez stresu osiągnąć maksymalne korzyści w postępowaniu upadłościowym.

Pomoc przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można uzyskać w kancelarii PZ Adwokaci. Kwestie związane z wynagrodzeniem są jasno ustalane z klientem na pierwszym spotkaniu.