FRANKOWICZE – BANK MILLENNIUM S.A. 3:0 🎯🎯🎯 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE ODDALA WNIOSKI O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI PRAWOMOCNYCH WYROKÓW❗️❗️❗️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Niejednokrotnie banki, pomimo prawomocnej przegranej z kredytobiorcą, składają wnioski o wstrzymanie wykonania prawomocnych wyroków, aby uniemożliwić ich egzekwowanie. W skrócie banki dążą do tego, aby nie rozliczać się z Frankowiczem i aby Frankowicz miał zablokowaną możliwość wykreślenia hipoteki ze swojej nieruchomości. Takie wnioski banki uzasadniają z reguły niepowetowaną szkodą, którą miałyby ponieść na skutek wykonania wyroku. Wydaje się, że obecnie jest to standardowa praktyka większości banków. Na szczęście nieskuteczna ❗️ ❗️ ❗️

W 3 sprawach, które zakończyły się uzyskaniem prawomocnych wyroków dla naszych Klientów, Bank Millennium S.A. złożył wnioski o wstrzymanie ich wykonalności. Dotyczyły one następujących spraw:

Sprawa nr 1:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Beata Kozłowska, z dnia 26 maja 2022 roku, w sprawie naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I ACa 5/21, utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk), z dnia 15 września 2020 roku, sygn. akt III C 195/17, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną kwotę, tj. 80.679,97 PLN i 34.795,55 CHF – przy czym Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank Millennium S.A.,
✅ kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank Millennium S.A.

Sprawa nr 2:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Edyta Jefimko, z dnia 31 maja 2022 roku, w sprawie naszej Klientki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Kiełek), z dnia 30 czerwca 2021 roku, sygn. akt II C 3092/20, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną kwotę, tj. 63.996,69 PLN i 26.904,28 CHF – przy czym Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank Millennium S.A.,
✅ kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank Millennium S.A.

Sprawa nr 3:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Katarzyna Polańska – Farion, z dnia 27 czerwca 2022 roku, w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, zmieniający w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk), z dnia 29 lipca 2021 roku, sygn. akt III C 1521/16, i zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz Powodów prawie 714.000,00 PLN oraz prawie 73.000,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od lipca 2021 roku do momentu podniesienia zarzutu zatrzymania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wszystkie 3 wnioski, co oznacza, że nasi Klienci mogą egzekwować prawomocne wyroki 💪 💪 💪

Postanowienia poniżej ⬇️ ⬇️ ⬇️

postanowienie I

postanowienie II

postanowienie III