Kolejny szczęśliwy Klient naszej Kancelarii ma już „czystą” hipotekę. Tym razem Raiffeisen Bank International AG i wyrok ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku. Poniżej list mazalny wydany przez Bank.

Sygn. akt: V ACa 728/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie.

KW I

KW II