EKSPRESOWY WYROK! Uwzględnienie żądania w całości, umowa nieważna!

Umowa kredytu frankowego
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej wygranej – tym razem łupem padł Santander Bank Polska (ex KredytBank).

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w osobie SSO Aldony Szawrońskiej – Eliszewskiej, w sprawie naszych Klientów o sygn. akt XXVIII C 5757/21 wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna,
➡️ zasądził od banku na rzecz kredytobiorców łącznie zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. prawie 230.00,00 PLN
➡️ od ww. kwot zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia liczonymi od chwili doręczenia pozwu,
➡️ obciążył bank kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 11.817,00 PLN

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:

  • NIE UWZGLĘDNIA zarzutu zatrzymania, ani potrącenia,
  • podziela stanowisko strony powodowej co do ustaleń faktycznych i rozważań prawnych W CAŁOŚCI – po raz kolejny 🙂
  • umowa jest nieważna również ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 58 i 353[1] Kodeksu Cywilnego
  • abuzywność klauzul prowadzi do wniosku, że zakwestionowana Umowa kredytu nie może się ostać, w związku z tym należy uznać ją za nieważną,
  • nie ma podstaw do tzw. odfrankowienia Umowy kredytu,

Wyrok jest nieprawomocny.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od momentu złożenia pozwu minęło zaledwie 5 miesięcy.