EKSPRESOWA WYGRANA W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR del. Agnieszka Perehubka, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt III C 1961/23, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG kwotę 426.896,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 10 sierpnia 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu 24 lipca 2023 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała pół roku❗️❗️❗️ Odbyła się tylko 1 rozprawa (30 stycznia 2024 roku), podczas której Sąd przesłuchał Powodów, zamknął rozprawę i od razu wydał wyrok w 100 % uwzględniający roszczenia naszych Klientów❗️Sąd I instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Raiffeisen Bank International AG.

W sprawie funkcjonuje prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu, co oznacza, że Klienci niemal od początku procesu nie płacą rat. Postanowienie o zabezpieczeniu zostało wydane 2 sierpnia 2023 roku, a utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2023 roku.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych