DWA SUKCESY W GDAŃSKU – WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. I BANKIEM BPH S.A.🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Gdańsku w dwóch prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach o sygn. akt I C 663/21 i XV C 2760/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku i Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie i w ostatnich dniach wydał dwa w 100 % korzystne dla naszych Klientów wyroki.

Sprawa dot. Bank BPH S.A. o sygn. akt I C 663/21. Sąd (SSO Agnieszka Gieral – Siewielec) w dniu 14 marca 2024 roku:

ℹ️ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku zawarta z GE Money Bank S.A. jest NIEWAŻNA,
ℹ️ zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów: kwotę 477.865,07 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty oraz kwotę 109.962,43 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu modyfikacji powództwa do dnia zapłaty,
ℹ️ Bank BPH S.A. został obciążony kosztami postępowania w całości,
ℹ️ Pozew wpłynął do Sądu w marcu 2021 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała 3 lata,
ℹ️ Odbyły się dwie rozprawy.

Sprawa dot. Bank Millennium S.A. o sygn. akt XV C 2760/23. Sąd (SSO Beata Witkowska) w dniu 23 lutego 2024 roku:

ℹ️ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest NIEWAŻNA,
ℹ️ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszego Klienta: kwotę 146.491,21 PLN oraz kwoty 34.429,23 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od dnia następującego po upływie 7 dni od doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty,
ℹ️ Bank Millennium S.A. został obciążony kosztami postępowania w całości,
ℹ️ Pozew wpłynął do Sądu w sierpniu 2023 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała około 7 miesięcy,
ℹ️ Odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

W obu sprawach funkcjonują postanowienia o zabezpieczeniu, co oznacza, że Klienci nie spłacają rat.

Wyroki są nieprawomocne.

Sprawy prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych #gdansk