DUBLET W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🚀🚀🚀

dublet w sporze z raiffeisen
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

NIEWAŻNOŚĆ DWÓCH UMÓW KREDYTU DAWNEGO POLBANKU 🔥🔥🔥

W dniu 23 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Rafał Jasiński, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt III C 315/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że dwie Umowy kredytu zawarte w 2008 roku przez naszych Mocodawców z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) są NIEWAŻNE,
✅ zasądził na rzecz naszych Mocodawców kwotę 238.632,67 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 11 września 2020 roku, czyli od oświadczenia Powodów dot. żądania nieważności obu Umów kredytu,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI, tj. zasądził kwotę 12.817,00 PLN.

Pozew wpłynął do Sądu 6 marca 2020 roku. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, podczas których Sąd przesłuchał kredytobiorców. Ponadto została przeprowadzona opinia biegłego.

Z ciekawostek należy wskazać, że obie Umowy kredytu będące przedmiotem sprawy zostały zawarte przez Powodów tego samego dnia – jedna dot. refinansowania kredytu w innym banku (zaciągniętego na zakup nieruchomości), a druga udostępnienia środków na remont tej nieruchomości. Pomysł na refinansowanie kredytu na zakup nieruchomości był inicjatywą Polbanku. Doradca zasugerował naszym Klientom, że kredyt w jednym banku będzie łatwiejszy w obsłudze.

Natomiast co okazało się ostatecznie – Polbank zaproponował naszym Mocodawcom zamiast jednej umowy kredytu, aż dwie umowy, które podkreślamy zostały zawarte tego samego dnia, przy czym co do jednej z nich Bank zastosował marżę zdecydowanie wyższą niż ówczesne standardy rynkowe przy tego rodzaju umowach❗️❗️❗️Taką propozycję argumentował tym, że jest to inny kredyt i musi być droższy niż ten drugi (cokolwiek to miało znaczyć). Postawę Banku w tym zakresie należy uznać za co najmniej naganną, natomiast dzisiejszy wyrok oddaje Klientom sprawiedliwość za takie podejście Banku ⚖️⚖️⚖️

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

wyrok z dnia 23.06.2022