Od 1 stycznia 2020 roku niektóre spółki będą zobowiązane do posiadania strony internetowej.

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z dniem 1 stycznia 2020 roku spółki komandytowo – akcyjne i akcyjne będą podlegały obowiązkowi posiadania własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Obowiązek ten wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dodająca § 5 do art. 5 k.s.h. o treści: „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek”.

W art. 206 § 1 k.s.h. ustawodawca wskazał podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki. Składają się na niego następujące dane:

 • firma spółki, jej siedziba i adres,
 • oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numeru, pod którym spółka wpisana jest do rejestru,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • wysokość kapitału zakładowego, przy czym w przypadku spółki rejestrowanej za pośrednictwem systemu S24 (elektronicznie) – do czasu pokrycia kapitału zakładowego – także
  informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.
 • Co więcej, zgodnie z literalnym brzmieniem nowego przepisu, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek. Oznacza to, że spółki na stronach internetowych powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń, projektów uchwał czy sprawozdań finansowych.

  Adres strony internetowej będzie podlegał obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto mieć to zatem na uwadze przy zgłaszaniu nowych wniosków o zmianę wpisu w rejestrze.

  Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, w tym za nieprawidłową publikację wymaganych przepisami prawa informacji, członkom zarządu w przypadku spółki akcyjnej, a w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej komplementariuszowi uprawnionemu do reprezentowania spółki, grozi grzywna w wysokości do 5.000,00 PLN.

  Wprowadzona przez ustawodawcę zmiana niewątpliwie zwiększy transparentność dla kontrahentów spółki, potencjalnych inwestorów czy samych akcjonariuszy. Zapewni także ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych i ograniczy ryzyko nieinformowania akcjonariuszy o istotnych dla nich kwestiach. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie przez spółkę własnej strony internetowej nie zastąpi wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z tym posiadanie strony internetowej będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie spółki.

  Do 1 stycznia 2020 roku pozostało niewiele ponad miesiąc, więc wszystkie spółki komandytowo – akcyjne i akcyjne powinny zadbać o posiadanie własnej strony internetowej.