BEZWZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU❗️⚖️❗️⚖️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 20 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, w osobie SSO Agnieszki Bedyńskiej – Abramczyk, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt XXIV C 1859/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 151.558,75 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 9 grudnia 2020 roku,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Sąd uznał, że Umowa kredytu zawarta przez naszą Klientkę jest bezwzględnie nieważna, ponieważ jest sprzeczna z ustawą Prawo bankowe i zasadami współżycia społecznego oraz narusza zasadę swobody umów.

SĄD PODZIELIŁ W CAŁOŚCI NASZĄ ARGUMENTACJĘ I NIE UWZGLĘDNIŁ ZARZUTU ZATRZYMANIA PODNIESIONEGO PRZEZ BANK.

DODATKOWO ZASĄDZIŁ ODSETKI OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO UPŁYWIE 7 DNI OD DORĘCZENIA ODPISU POZWU DO BANKU 💪💪💪

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Sprawa wpłynęła do Sądu 5 sierpnia 2020 roku.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych