Bank Ochrony Środowiska S.A. złożył broń po wyroku I instancji i zrezygnował z apelacji

Udostępnij:
Oceń ten wpis!
Bank Ochrony Środowiska S.A. złożył broń po wyroku I instancji i zrezygnował z apelacji, co oznacza, że wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się.
Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.
Wyrok jest prawomocny i został wykonany.