4 LATA PROCESU, ALE W KOŃCU JEST WYROK 💪💪💪 SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PRAWIE 116 TYS. PLN ODSETEK 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Monika Dominiak, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., sygn. akt XXIV C 739/19, w dniu 26 lipca 2023 roku wydał wyrok, w którym:

🎯 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2004 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 392.393,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 1 stycznia 2020 roku (tj. od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu do Banku) do dnia zapłaty,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w połowie lipca 2019 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała 4 lata. ALE „w nagrodę” Sąd zasądził naszym Klientom za ten czas oczekiwania prawie 116 tys. PLN odsetek od Banku (na dzień wydania wyroku) ❗️❗️❗️

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych