4 DZIEŃ Z RZĘDU WYGRYWAMY Z MBANK S.A. 👏❗️👏❗️👏❗️

Udostępnij:
3/5 - (Ilość ocen: 1)

Miło nam poinformować, że w dniu 15 lutego 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSR del. Joanna Radzyńska – Głowacka, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A., sygn. akt I C 2627/20, wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Powoda WSZYSTKIE dochodzone kwoty: 158.792,00 PLN i 24.296,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 8 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty oraz obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości (11.817,00 PLN).

Sędzia w ustnych motywach rozstrzygnięcia w całości podzieliła i przyjęła za własną naszą argumentację i wszystkie powody, dla których Umowa kredytu zawarta w październiku 2006 roku (nie jest to umowa tzw. starego portfela mBank S.A.) przez naszego Klienta jest umową NIEWAŻNĄ, ale Sędzia w ogóle nie orzekła o naszym roszczeniu o ustalenie nieważności Umowy kredytu w sentencji wyroku, więc w tym zakresie będziemy prosić o uzupełnienie wyroku 🤓🤓🤓

Dodatkowo – w stosunku do zarzutu mBanku S.A. o braku statusu konsumenta przysługującego Powodowi – wskazała, że polska stoi jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, które muszą gdzieś być zarejestrowane i nie ma to żadnego znaczenia dla oceny statusu kredytobiorcy jako konsumenta 😁

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych

AKTUALIZACJA: w dniu 12 kwietnia 2022 roku odbyła się rozprawa w sprawie naszego wniosku o uzupełnienie wyroku o roszczenie o ustalenie. Sąd wydał wyrok uzupełniający i ustalił w sentencji, że umowa kredytu zawarta przez naszego Klienta jest nieważna. Sąd podzielił naszą argumentację zawartą we wniosku o uzupełnienie pierwotnego wyroku, przyznał, że omyłkowo pominął to roszczenie i że rzeczywiście jest konieczne uzupełnienie wyroku.