100 % WYGRANA Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Hanna Wawrzyniak, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 1871/22, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,

✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszej Klientki kwoty: 68.899,34 PLN i 39.242,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5 stycznia 2023 roku (doręczenie odpisu pozwu do banku) do dnia zapłaty,

✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała rok, a wyrok został wydany niemal w rocznicę złożenia pozwu❗️❗️❗️ Odbyła się tylko 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powódkę.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Raiffeisen Bank International AG❗️❗️❗️

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych