ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO, CZYLI 100 % WYGRANA Z MBANK S.A. 🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
3/5 - (Ilość ocen: 2)

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Monika Odzimkowska, w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 385/20, wydał wyrok w całości uwzględniający wniesione przez nas powództwo. Sąd:

✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 124.002,23 PLN wraz z odsetkami od 25 lipca 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Motywy rozstrzygnięcia poznamy po sporządzeniu przez Sąd pisemnego uzasadnienia. Wyrok cieszy nas niezmiernie, bo Sąd w tym składzie bardzo rzadko wydaje wyroki dotyczące spraw frankowych, więc niespodzianka dla Klientów tuż przed samą majówką była niezwykle udana ☺️

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.