Zwrot ubezpieczenia kredytu – jak odzyskać swoje pieniądze od banku

zwrot ubezpieczenia kredytu porady prawne
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza interesy kredytobiorcy oraz ogranicza ryzyko banku. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z takiej polisy i odzyskania części opłaconej składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Czym jest ubezpieczenie kredytu i dlaczego jest istotne?

Ubezpieczenie kredytu jest dla banku zabezpieczeniem, które zmniejsza ryzyko kredytowe. Może być również alternatywą dla innych zabezpieczeń np. dla poręczenia osoby trzeciej. Umowy ubezpieczenia oznaczają dla banku także dodatkowy przychód.

Dla kredytobiorców jest to natomiast możliwość zapewnienia sobie odpłatnej ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak śmierć, choroba czy utrata pracy. Ubezpieczenie kredytu pozwala zabezpieczyć się na wypadek niemożności dotrzymania umowy kredytowej, czyli spłaty rat w terminie.

Czy można wnioskować o zwrot ubezpieczenia kredytu

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu jest możliwe. Można wypowiedzieć:

 • ubezpieczenie pomostowe,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy,
 • ubezpieczenie nieruchomości.

Co ważne, przysługuje również zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu. Okolicznością, która na to pozwala może być:

 • wcześniejsza spłata kredytu,
 • dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie spłaty zadłużenia,
 • wypowiedzenie umowy kredytu przez bank i skierowanie jej do windykacji.

Jeśli składka została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania, o zwrot ubezpieczenia kredytu można ubiegać się za cały niewykorzystany okres ochrony.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu

Zwrot ubezpieczenia kredytu zależy m.in. od tego, czy skierujesz do banku odpowiedni wniosek. Powinien być przygotowany według określonego wzoru. Formularze są dostępne na stronach internetowych banków. Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • określenie powodów prowadzących do zwrotu ubezpieczenia kredytu,
 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • datę zawarcia umowy kredytowej,
 • numer polisy ubezpieczeniowej (umowy ubezpieczenia),
 • numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone środki.

Roszczenie o zwrot ubezpieczenia kredytu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.

Jakie są konsekwencje związane z rezygnacją z ubezpieczenia kredytu

Rezygnacja z ubezpieczenia może nastąpić w dowolnym momencie i w różnych okolicznościach. Jest jednak związana z konsekwencjami. Skutkiem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu może być podwyższenie marży lub oprocentowania.

Bank może zażądać także przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu, na przykład poręczenia osoby trzeciej. Ostatecznością jest wypowiedzenie umowy kredytowej.

Kiedy można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Zwrot ubezpieczenia kredytu konsumenckiego jest możliwy dzięki art. 813 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że dzięki przedterminowej spłacie pożyczkobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot środków z ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony.

Z tego wynika, że każda pożyczka, która została spłacona przed czasem, umożliwia otrzymanie zwrotu składki.

Zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje także przy wypowiedzeniu jego umowy. Pożyczkobiorca może to zrobić w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Kolejną możliwość ubiegania się w banku zwrot ubezpieczenia kredytu jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić bez podawania przyczyn w terminie 30 dni od dnia zawarcia polisy.

Prawna podstawa dla zwrotu ubezpieczenia

Podstawą do zwrotu składki jest wyżej wymieniony Art. 813. § 1.

Zgodnie z jego brzemieniem: składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

We wniosku o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu warto powołać się również na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w tej sprawie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Proces ubiegania się o zwrot

Jeśli wystąpi jedna z przyczyn, które umożliwiają Ci otrzymanie zwrotu ubezpieczenia kredytu, bank ma obowiązek wypłacić należne środki. Niestety instytucje zwykle niechętnie się z tego wywiązują. Dlatego ważne jest, by zadbać o właściwą procedurę — tak, aby bank nie mógł odmówić wypłaty z powodów formalnych, na przykład z racji źle sporządzonego dokumentu.

Podstawą jest stworzenie wniosku, który zawiera wyżej opisane elementy, czyli przede wszystkim dane kredytobiorcy i dane umowy kredytowej. Trzeba także podać powód prowadzący do zwrotu składki ubezpieczenia.

Wniosek należy złożyć w banku, w takiej formie, jaką przewiduje dana instytucja (osobiście lub online). Bank zwykle wypłaca zwrot składki w ciągu 14 – 30 dni od otrzymania pisma.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu

Możesz otrzymać całą składkę ubezpieczeniową, jeśli odstąpisz od umowy ubezpieczenia kredytu w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia (lub od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela). Jeśli wypowiedzenie złożysz po upływie 30 dni, bank zwróci tylko część składki. Zostanie ona wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochronnego.

Art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności towarzystwa.

Aby poznać dokładną wartość zwrotu, można skorzystać z kalkulatorów internetowych do obliczania jej wysokości.

Możliwe pułapki i jak ich unikać

Jeśli zamierzasz wypowiedzieć umowę polisy w trakcie trwania umowy kredytowej, zawsze rozpocznij od sprawdzenia, czy bank nie podniesie z tego powodu marży lub oprocentowania kredytu.

W takiej sytuacji rezygnacja z ubezpieczenia może okazać się nieopłacalna.

Czas oczekiwania na zwrot

Bank zwykle rozpatruje wniosek w terminie od 14 do 30 dni od dnia jego otrzymania. Czas trwania procedury zależy też od okresu wypowiedzenia, który powinien być wyszczególniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Środki mogą trafić na konto kredytobiorcy lub pomniejszyć saldo spłacanego kredytu.

Komunikacja z bankiem lub firmą ubezpieczeniową

Jeśli masz zamiar ubiegać się o zwrot składki ubezpieczenia, musisz przygotować się na to, że banki i firmy ubezpieczeniowe niechętnie podejmują kroki, do których są zobowiązane. Zwrot składki oznacza dla nich stratę, dlatego mogą próbować odwodzić Cię od chęci ubiegania się o wypłatę środków. Mogą na przykład zniechęcać Cię do złożenia wniosku podwyższeniem marży lub oprocentowania.

Zachowaj jednak spokój i podejdź do całej procedury „na chłodno”. Przepisy prawa, w tym opisany wyżej art. 813 kodeksu cywilnego, stoją po Twojej stronie. Wynika z nich wprost, że bank nie może odmówić Ci zwrotu składki, jeśli spełniłeś warunki do jej otrzymania.

Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać umowę kredytową i zawarte w niej zasady dotyczące ubezpieczenia kredytu. Taki dokument może być jednak niezbyt czytelny dla laika — zwykle ma wiele stron zapisanych specjalistycznym językiem. Jeśli nie jesteś w stanie dowieść swoich praw, a bank uparcie odmawia wypłaty zwrotu składki, warto zasięgnąć porady prawnika. Zyskasz nie tylko merytoryczne wsparcie, ale także unikniesz niepotrzebnego stresu.

Alternatywy dla ubezpieczenia kredytu

Alternatywą dla ubezpieczenia kredytu może być poręczenie osoby trzeciej lub weksel. Warto ocenić, która z tych opcji najbardziej się opłaca. Ubezpieczenie zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek niemożności spłaty zobowiązania. Należy rozważyć, czy pomimo braku takiej polisy uregulowanie należności wobec banku będzie wykonalne w razie utraty źródła dochodów, choroby czy śmierci.

Podsumowanie

 • Umowę ubezpieczenia kredytu można wypowiedzieć — takie prawo gwarantują przepisy.
 • Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek.
 • Bank rozpatruje go zwykle w ciągu 14-30 dni.
 • Zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wykorzystanego okresu ochrony.
 • Wypowiedzenie polisy nie zawsze się opłaca, gdyż bank może podnieść marżę lub oprocentowanie kredytu.
 • Ubezpieczenie kredytu można zastąpić inną formą zabezpieczeń — na przykład poręczeniem osoby trzeciej.