Przypomnijmy – TSUE powiedział 3 x NIE dla banków w Polsce:

  1. NIE dla możliwości usuwania z umowy kredytu tylko części postanowienia umownego, która jest nieuczciwa. Trzeba postanowienie usunąć w całości i jeżeli bez niego umowa nie może obowiązywać, to taka umowa jest NIEWAŻNA.
  2. NIE dla uzupełniania umów kredytów zawartych po 24 stycznia 2009 roku kursem średnim NBP.
  1. NIE dla przedawnienia roszczeń kredytobiorców.