ZABEZPIECZENIE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU WYDANE W CIĄGU 1 DNIA OD ZŁOŻENIA POZWU✌️✌️✌️

sąd okręgowy
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wpływ wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, sygn. akt C-287/22 na rozstrzygnięcia polskich sądów w zakresie wniosków o zabezpieczenie w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rat kredytu będziemy obserwować w najbliższych miesiącach. Dotychczas sądy takie wnioski rozstrzygały różnie, szczególnie poza Sądem Okręgowym w Warszawie i tzw. Wydziałem Frankowym. Coraz częściej uzyskujemy jednak korzystne postanowienia również w innych częściach Polski. Tutaj sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, który udzielił zabezpieczenia i zwolnił naszych Klientów z obowiązku płacenia rat. Co ciekawe, pozew wpłynął do Sądu 6 czerwca 2023 roku, postanowienie zostało wydane 7 czerwca 2023 roku.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.