WYKREŚLENIE HIPOTEKI PO PRAWOMOCNYM WYROKU!

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

BEZ ZGODY BANKU!
BEZ DODATKOWEGO PROCESU!

Szanowni Państwo – dla takich chwil prowadzimy te sprawy i dla takich chwil wykonujemy ten zawód.

Dzisiaj, tj. 7 kwietnia 2022 roku, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił nam (w zasadzie Klientom, ale cieszymy się tak samo) hipotekę Banku Millennium S.A. po prawomocnej wygranej (ustalenie nieważności w sentencji wyroku), pomimo tego, że bank odmówił wydania listu mazalnego. Wykreślenie hipoteki nastąpiło na podstawie wniosku wieczystoksięgowego (opłata sądowa – 100 PLN). Nie było konieczne uzyskanie wyroku o ustalenie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym (art. 10 UKWiH).

Referendarz sądowy podzielił naszą argumentację, że można na tej podstawie wykreślać hipotekę, nie trzeba czekać na „łaskę” banku.

Przypominamy – to dla nas sprawa bliska sercu, bo PIERWSZA FRANKOWA W HISTORII KANCELARII!