WYGRYWAMY Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Anna Szymańska – Grodzka, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 1465/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG kwoty 333.461,54 PLN i 16.472,76 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 grudnia 2020 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w październiku 2020 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała ponad 3 lata. Na warunki tego Sądu to stosunkowo długo, ale w sprawie odbyło się aż 5 rozpraw❗️

Sprawę prowadziły adw. Katarzyna Kozak i adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych