WYGRYWAMY Z PKO BP S.A. 🔥🔥🔥 UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF Z 2008 ROKU NIEWAŻNA 💪💪💪

pko bank polski unieważnienie kredytu frankowego
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie, I Wydział Cywilny, sędzia Łukasz Oliwa, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 13/23, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od PKO BP S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 87.229,85 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 28 października 2023 roku (pouczenie) do dnia zapłaty,
✅ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu w całości.

Z ciekawostek:

ℹ️ pozew wpłynął do Sądu 2 stycznia 2023 roku,
ℹ️ w sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę,
ℹ️ kredytobiorca był pracownikiem banku.

Sprawę prowadziły adw. Katarzyna Kozak i adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci