WYGRYWAMY Z PKO BP S.A. 🔥🔥🔥 UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF Z 2006 ROKU NIEWAŻNA 💪💪💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 606/21, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2006 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 233.169,84 PLN wraz z odsetkami od dnia 11 maja 2021 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu w całości.

W sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powodów.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci